Gratis verzending vanaf €75Must Have Items Wekelijks nieuw aanbod

Winkelwagen

0

Jouw winkelwagen is leeg

GA DOOR MET WINKLELEN

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden"): geldig op alle verkopen via www.formodelsandmermaids.com ;

1.2 Onderneming: www.formodelsandmermaids.com (hierna te noemen "FMM") is handelsnaam van For Models and Mermaids en is een webshop voor kleding/accessoires en verkochte artikelen online door middel van "koop op afstand" aangeboden aan consumenten. FMM is statutair gevestigd te (2960) Brecht en ingeschreven bij de Kvk onder het nummer 0760 932 930;
1.3 Consument: iedere natuurlijke persoon van een bedrijf die op afstand een overeenkomst aangaat met de onderneming;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst tussen FMM en de consument.

1.5 Schriftelijk: Per e-mail of per briefing;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op al het aanbod van FMM op de website en op elke tot stand gekomen overeenstemming tussen bedrijf en de consument zijn deze voorwaarden van toepassing;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.formodelsandmermaids.com zijn deze voorwaarden van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Bij het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling via de automatische voorwaarden van de consument;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaald, kan uitsluitend schriftelijk en wanneer deze door de onderneming bevestigd is, worden afgeweken. Indien alleen bij een enkel onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan mogelijke afgesloten afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen;

2.5 Irrelevantie van één of meer van deze voorwaarden ondersteunende bepalingen van een dit deel, doet niets af aan de dubbele en werkende en van de overige bepalingen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling door FMM. FMM heeft zeggenschap om bestellingen te bevestigen en bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd door FMM ontvangt de consument binnen vijf werkdagen een e-mail met een reden voor weging.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle kortingen en aanbiedingen van FMM zijn vrijblijvend en alleen gericht tot de consument. Alle kortingen en aanbiedingen kunnen tien alle tijden door FMM herroepen worden. FMM bewaart het recht om de prijzen wanneer gewenst te wijzigen, in het bijzonder wanneer de grond van (wettelijke) regelementen noodzakelijk is;

4.2 De onderliggende prijzen voor de aangeboden producten in de online winkel van FMM zijn vermenigvuldigd in de valuta euro's en zijn inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op de grond van de natte verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige invoerrechten. Overige kosten (verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen opgenomen en komen voor rekening van de consument. voordat acceptatie door de consument de totaalprijs via de website wordt weergegeven;

4.3 FMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die identiek zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, type/reken van drukfouten. Aan foutieve prijsinformatie kan de consument geen rechten ontlenen;

4.4 FMM is bij het aangaan van een overeenkomst niet gebonden aan eerdere met de consument overeengekomen prijzen, aanbiedingen en/of afwijkende voorwaarden;

4.5 De ​​consument draagt ​​zelf het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro;

Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf;

5.1 Consumenten van FMM kunnen een betaling uitvoeren zoals hieronder wordt vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met de bevestiging van de factuur en het totale bedrag;

5.1.1 Betaling is mogelijk via iDEAL. Als u bankiert via internet oa Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via de website van FMM uw bestelling veilig en elektronisch betalen. Deze elektronische vorm van online betaling is vergelijkbaar met een pinbetaling in een fysieke winkel. In de meeste gevallen worden betalingen nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie kunt u naar de website van iDEAL;

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen in de FMM webshop zijn in principe uit voorraad leverbaar. Wanneer dit niet het geval is, helaas kan het voorbeeld voorkomen dat een artikel uitverkoopt of niet meer leverbaar is, zullen wij dit via de website naar de consument communiceren;

6.2 bestellingen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. De bestelling wordt verzonden naar het door de consument opgegeven afleveradres. Mocht de levering om bepaalde redenen later zijn dan 5 werkdagen, dan krijgt de consument dit via e-mail een bericht. Het streven is echter om de bestelling altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden;

6.3 Overschrijding van de bovenvermelde beschrijving geeft de consument geen recht op de ontbinding van de overeenkomst;

6.4 Wanneer een bestelling niet binnen 30 dagen na de orderbevestiging aan de consument is geleverd, heeft hij het recht om de bestelling te annuleren. De consument zal hier snel over vertrouwd worden door FMM;

6.5 Levering van producten in delen door FMM is toegestaan;

6.6 FMM heeft aan de leveringsplicht voldaan wanneer de levering tien minste wordt aangeboden;

6.7 Wanneer de consument het pakket weigert of de aangeboden levering niet ophaalt komen retourvracht en opslagkosten, ook het risico van schade of verlies van de zending geheel voor eigen rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden in principe beter trouw. Producten worden beschreven en/of beschreven echter zijn deze informatieve beschrijvingen niet bindend. Het kan voorkomen dat kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid. Afwijkingen geven de consument geen recht op vervanging, herstel of vergelijkingen;

Artikel 7. Retourneren/Ruilen van artikelen

Bent u niet tevreden met het product? Binnen 14 dagen na ontvangst, heeft u de mogelijkheid om het product retour te melden en daarna binnen 14 dagen naar ons terug te sturen.

7.1 Verpakking

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking worden samengevoegd.

Plaats het ingevulde retourformulier in de doos

Plak het verouderde retourlabel goed zichtbaar op de doos

7.2 Verzending

Lever het pakket in bij een POST NL punt

Bewaar het verzendbewijs goed

7.3 Terugbetaling

Wanneer betalen wij u terug?De door u gemaakte kosten (aanschafkosten en originele verzendkosten) binnen 14 dagen na herroeping naar u over.

7.4 Waar ontvang ik het teruggestorte bedrag?

Wij storten het bedrag op dezelfde rekening terug waarmee u heeft betaald. Lukt dit niet? Dan nemen wij contact met u op.

7.5 Kosten voor het retour sturen?

De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 De consument heeft binnen 14 dagen na het leveren van de producten het recht om de overeenkomst tot levering zonder opgave van reden te ontbinden;

8.2 Gedurende de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met de producten en verpakkingen. Voor het ontbinden van de overeenkomst mag het product slechts gebruikt worden door de consument voor het beoordelen van het product;

8.3 Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen 14 dagen na ontvangst gebaseerd op het retourformulier. De producten dienen daarna binnen 14 dagen terug gestuurd te worden met alle toebehoren incl. aangehechte prijskaartjes en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking. De consument dient tevens een bewijs van verzending (van de retourzending) aan FMM op te geven;

8.4 De consument is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending;

8.5 FMM zal ervoor zorgen dat de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na retourmelding, zijn aankoopbedrag inclusief de verzendkosten teruggestort krijgt;

8.6 Wanneer de producten bij terugkeer beschadigd of gedragen zijn, is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product;

8.7 De consument heeft geen recht meer op herroepingsrecht wanneer de geleverde producten om hygiënische redenen niet terug gezonden kunnen worden. Oa Oorbellen en ondergoed of zwemkleding waarbij de hygiënestrips verwijderd zijn.

Artikel 9. Klachten

9.1 FMM doet er alles aan om een ​​product goed en netjes af te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient de consument de bestelling te inspecteren en daarbij geconstateerde gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit door een e-mail te sturen naar info@formodelsandmermaids.com

Enige vorm van garantie vervalt wanneer de consument zelf zonder gemengd heeft het min of meer te herstellen en/of de bijgeleverde gebruiksaanwijzing niet correct heeft draadloos;

Mocht u toch een klacht hebben over een artikel dat u bij FMM heeft verkregen dan horen wij dat graag. Wij zullen altijd proberen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u op te lossen. De consument dient de instructies voor het terugzenden, zoals deze door FMM zijn aangemeld na het aanmelden van uw klacht, op te volgen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan heeft de klant de mogelijkheid om de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie;

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 FMM is niet aansprakelijk voor de deur van de consument dan wel geleden schade. Elke aansprakelijkheid van FMM, van personeel en producten van FMM voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt pertinent uitgesloten;

10.2 FMM is tevens niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik van de producten van FMM;

10.3 In elk geval is elke aansprakelijkheid van FMM jegens de koper beperkt tot het tiende bedrag van de factuurwaarde van de koper van de betreffende situatie waardoor de aansprakelijkheid voortkomt;

10.4 FMM is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen van postkoeriers, misopvattingen of niet betrouwbaar overkomen van bestellingen en/of mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen de consument en FMM, of tussen FMM en derden;

Artikel 11. Overmacht
11.1 FMM heeft in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Tevens heeft FMM in het geval van overmacht het recht om de bestelling van de consument op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. FMM dient de consument erover te informeren. FMM is niet verplicht tot enige vorm van misleiding;

11.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke tekortkoming die niet aan FMM kan worden toegerekend, waarbij FMM niet te minimaal is aan haar schuld. Onder overmacht worden om storingen van internet/telecomfaciliteiten, staking of dergelijke bedrijfsstoornissen, transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van FMM liggende omstandigheden zoals pandemieën, oorlog, natuurrampen en overheidsmaatregelen verstaan;

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, afbeeldingen, documentatie en de (inhoud van de) website(s) van FMM in overeenstemming met FMM en/of Derden. De Consument waarborgt dat zij zich zullen verbeteren van iedere volgende. Indien FMM in opdracht van de Consument Product en/of Documentatie ontwikkeld, overeenkomstig de intellectuele eigendomsrechten aan FMM;

Artikel 13. Naast rechter

13.1 Geschillen tussen FMM en de consument worden in de eerste plaats beslecht door een bevoegde rechter in Antwerpen, België;

Mocht u naar aanleiding van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben dan wij u vriendelijk schriftelijk, of per e-mail contact met ons opnemen.

Voor modellen en zeemeerminnen
Van Bavellaan 11
2960 Brecht
E: info@formodelsandmermaids.com
W: www.formodelsandmermaids.com

Versie 1.1

Deze pagina is aangepast op 22 juli 2021.