Gratis verzending vanaf €75Must Have Items Wekelijks nieuw aanbod

Winkelwagen

0

Jouw winkelwagen is leeg

GA DOOR MET WINKLELEN

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor Models en Models BV respecteert u de privacy van de bezoekers van haar website, in de bijzondere rechten van bezoekers met betrekking tot de minimale verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een ​​beleid opgelost en gebaseerd op de behandeling van deze verwerkingen zelf, het doel ervan is gebaseerd op de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen toepassen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Tot dat u op de website het gebruik van cookies en andere trackingsystemen heeft gebruikt, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website tot de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige versie van de website van het privacybeleid is de enige versie van de applicatie zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie van de huidige versie wordt vervangen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.formodelsandmermaids.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): For Models and Models BV, gevestigd te Van Bavellaan 11, 2960Brecht, kvk-nummer: 932.930..

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website onder de gegevens en informatie die daarop gebaseerd worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, ervaren alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten werken en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik van aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met een herhaling van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is tien sterkte verboden. Als de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen een raadsel, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

 • de toegang tot een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of vernietigen tot de gehele of een deel van de website
 • alle informatie die het functioneren van de website verwijdert, kan worden gedeeld of in strijd is met nationale of internationale wetgeving van in strijd is met internet-etiquette
 • de website is tijdelijk niet beschikbaar en heeft vervangende updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, oorzaken van het functioneren van de website, waardoor de website van een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleging.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website van diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, danwel derden van uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zich realiseren van elke actie tegen de beheerder als gevolg.

Indien de beheerder betrokken is bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij alle schade die hij diente heeft veroorzaakt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door For Models en Models BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of geïdentificeerde natuurlijke persoon; als een natuurlijke persoon wordt waargenomen die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met naam aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de gezondheid, fysiologische, genetische , psychisch, economisch, cultureel of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden praktisch gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor de verwerking van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie van wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, waarbij het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@formodelsandmermaids.com.

Ieder verzoek dient te worden ondersteund van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarna uw handtekening is ingesteld en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. afhankelijk van de minimale van de vraag en het aantal van de vraag kan deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengd worden.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In het geval van defect van enige wet- of regelgeving, waarbij de bezoeker verdacht wordt en waarbij de gegevens persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een functionerende en overtuigende aanvraag van die gegevens, waarbij deze persoonsgegevens niet meer worden gebruikt onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wens te ontvangen heeft, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@formodelsandmermaids.com.

Als u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te volgen van het verzamelen ervan van enig ander ongeoorloofd gebruik van elke daad die een geleidelijke op de persoonlijke levenssfeer van die persoon(o)n(en) resulteert. De beheerder is in geen enkele situatie verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te volgen.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoeken of vanaf welke pc het bezoek mislukt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies worden veroorzaakt door de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post /cookies#veel gestelde vragen

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden staat Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behoudt wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Prive gegevens, info@formodelsandmermaids.com.